Search

Regal caixeta filigrana en compres superiors a 30 €

Avís legal

Aquest Avís Legal regula l’accés, navegació i ús del lloc web (d’ara endavant, el Lloc Web). 

1. DADES DE LA HORMIGA DE ORO S.L.

En compliment del deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que el Lloc Web és titularitat de LA HORMIGA DE ORO S.L. amb domicili social al carrer Duc número 12 de Barcelona, ​​amb NIF B08016370 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 30680, foli 164, full B77178. Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça electrònica info@botigacatedralbarcelona.com

2. USUARIS

L’accés i/o ús al Lloc Web us atribueix la condició d’Usuari, i accepta, des d’aquest accés i/o ús, aquest Avís Legal.

3. CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

El Lloc Web pot proporcionar accés a multitud de textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions (d’ara endavant, “Continguts”) pertanyents a LA HORMIGA DE ORO S.L. o a tercers a què l’Usuari pot tenir accés.

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que, si escau, sigui necessari per accedir als continguts i serveis que presti el lloc web.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels Continguts i serveis oferts a través del Lloc Web i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) provocar danys en els sistemes físics i lògics LA HORMIGA DE ORO S.L. del Lloc Web, dels seus proveïdors o de terceres persones, (iii) introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets de propietat intel·lectual del Contingut, disseny i codi font d’aquest Lloc Web són propietat exclusiva de LA HORMIGA DE ORO S.L., o bé de tercers que han autoritzat a LA HORMIGA DE ORO S.L. per utilitzar-los en el seu lloc web, i els correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests.

Per això i en virtut del que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, així com la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques i la legislació complementària en matèria de propietat intel·lectual i industrial, queda prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució, comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, o qualsevol altra explotació i/o modificació, de la totalitat o part dels Continguts del Lloc Web, sense prèvia autorització expressa de LA HORMIGA DE ORO S.L.

LA HORMIGA DE ORO S.L. no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Lloc Web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats per part de LA HORMIGA DE ORO S.L.

Qualsevol ús d’aquests continguts i serveis no autoritzat prèviament per part de LA HORMIGA DE ORO S.L. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

5. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT I GARANTIES

LA HORMIGA DE ORO S.L. declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el funcionament correcte del seu lloc web així com l’absència de virus i components nocius. Tot i això, LA HORMIGA DE ORO S.L. no es pot fer responsable de: (a) la continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis; (b) l’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pugui ocórrer; (c) l’absència de virus i/o altres components nocius; (d) els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de LA HORMIGA DE ORO S.L.

LA HORMIGA DE ORO S.L. podrà suspendre temporalment i sense avís previ, l’accessibilitat al Lloc Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, LA HORMIGA DE ORO S.L. comunicarà a l’Usuari, amb prou antelació, la data prevista per a la suspensió de l’accés al Lloc web.

LA HORMIGA DE ORO S.L. no es responsabilitza de l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts i serveis inclosos en el Lloc Web. En conseqüència, LA HORMIGA DE ORO S.L. no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts i serveis que si s’escau s’incloguin en el Lloc Web, s’ajustin al present Avís Legal, ni que ho facin de forma diligent.

6. ENLLAÇOS

El Lloc Web pot contenir enllaços que permetin a l’Usuari accedir a pàgines web de tercers. LA HORMIGA DE ORO S.L. no assumeix cap responsabilitat pel Contingut, informacions o que poguessin aparèixer en aquests llocs, que s’entenen oferts exclusivament amb caràcter informatiu per part de LA HORMIGA DE ORO S.L., i que en cap cas impliquen cap acceptació o suport entre LA HORMIGA DE ORO S.L. i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. En conseqüència, l’usuari accedeix sota la seva responsabilitat exclusiva als llocs web esmentats.

7. DURACIÓ I MODIFICACIÓ

Les condicions del present Avís Legal estaran vigents fins que siguin modificades, podent LA HORMIGA DE ORO S.L. fer aquests canvis que seran comunicats a l’Usuari.

LA HORMIGA DE ORO S.L. podrà suprimir, afegir o canviar tant els continguts com els serveis que presta, així com la forma en què aquests apareguin localitzats o presentats. S’entenen com a vigents, les condicions que siguin publicades en el moment en què l’usuari accedeixi al Lloc Web de LA HORMIGA DE ORO S.L.

L’accés i/o l’ús del Lloc Web s’entendran com una acceptació per part de l’usuari de les condicions del present Avís Legal i, si escau, els canvis efectuats.

8. LLEI APLICABLE

La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.

¿Quiere un 10% de descuento en su primera compra?

Suscríbase a nuestra Newsletter

Información básica sobre Protección de Datos:
Responsable: LA HORMIGA DE ORO, S.L.;Finalidad: 1: El envío de comunicaciones comerciales.; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.; Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://botigacatedralbarcelona.com/politica-de-privacidad/contactos

Gracias por suscribirte a nuestra Newsletter. El código promocional es siguiente:

catedral10